CRM/ERP järjestelmät

ERP-ohjelmiston avulla pyritään yhdistämään yrityksen käyttämiä liiketoiminnan prosesseja. Tämä mahdollistaa prosessien välisen tiedonvälityksen. ERP-järjestelmä poistaa turhan ja/tai päällekkäisen datan sekä yhtenäistää datan. ERP-järjestelmä niputtaa useita ominaisuuksia yhdeksi kokonaisuudeksi tehden prosessien ja tietojen välityksen tehokkaaksi koko organisaatiossa. Hyvän ERP-ohjelmiston avulla voidaan hallita pieniä ja keskikokoisia yrityksiä.