CRM/ERP järjestelmät

CRM/ERP järjestelmät

ERP-ohjelmiston avulla pyritään yhdistämään yrityksen käyttämiä liiketoiminnan prosesseja. Tämä mahdollistaa prosessien välisen tiedonvälityksen. ERP-järjestelmä poistaa turhan ja/tai päällekkäisen datan sekä yhtenäistää datan. ERP-järjestelmä niputtaa useita ominaisuuksia yhdeksi kokonaisuudeksi tehden prosessien ja tietojen välityksen tehokkaaksi koko organisaatiossa. Hyvän ERP-ohjelmiston avulla voidaan hallita pieniä ja keskikokoisia yrityksiä.

Avoin lähdekoodi

Avoin lähdekoodi on tapa kehittää ja jaella tietokoneohjelmistoja. Asiakas saa vapaasti käyttää, kopioida, muunnella ja jaella avoimen lähdekoodin ohjelmaa – ilman lisenssimaksuja ja työlästä lisenssien ylläpitoa.

Avoimen lähdekoodin käyttäjällä on vapaus valita ohjelmisto ja toimittaja erikseen. Tämä vapauttaa teknologia- ja toimittajariippuvuuksilta ja estää monopolien synnyn. Toimittajariippumattomuus yhdessä ohjelmistojen vapaan muuntelumahdollisuuden kanssa tuo joustavuutta ja vähentää riskejä.

Avoimessa ohjelmistojen kehitysmallissa sekä ideat että toteutukset ovat kaikkien nähtävissä ja  hyödynnettävissä. Kehitystä ei hallinnoi vain yksi yritys, vaan mukana on maailmanlaajuinen yhteisö, joka koostuu sekä yksityishenkilöistä että yrityksistä. Kaikki voivat osallistua kehitystyöhön ja ohjelmistovirheet on mahdollista löytää ja korjata nopeasti. Tämä johtaa usein korkeaan laatuun, hyvään tietoturvaan ja yhteentoimiviin ohjelmistoihin.